Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Boersma – Ameide
Prinses Marijkeweg 1c 4233 HJ Ameide Tel: 0183-601210 0183-602934
Header afbeelding

Praktijkinformatie

Algemeen

Huisartsenpraktijk Boersma is één van de 4,5 duizend huisartsenpraktijken in Nederland.

Onze klanten zijn patiënten en hun vertegenwoordigers in de omgeving. Wij bieden hen een kwalitatief hoogstaande zorg die is gebaseerd op professionaliteit, een zorgvuldige en veilige manier van werken en respect en aandacht voor de eigen identiteit en belangen van mensen.

De huisarts heeft besloten om een kwaliteitsmanagementsysteem voor de praktijk in te voeren zodat we op een gestructureerde wijze kunnen werken aan de borging en continue verbetering van onze farmaceutische zorgverlening.

Het kwaliteitsmanagementsysteem is met inzet van alle medewerkers tot stand gekomen. In het systeem zijn de beste afspraken waarover we beschikken vastgelegd. De naleving ervan wordt extern getoetst op basis van ISO 9001-2008.

Onder kwaliteit van zorgverlening verstaan wij het op zorgvuldige, vakbekwame en patiëntvriendelijke wijze behandelen van patiënten, met inachtneming van de (wettelijke) regels van veilig werken, vertrouwelijkheid en privacy naar alle betrokkenen.

Ons beleid is erop gericht om deze kwaliteit in de praktijk te borgen en steeds verder te verbeteren. Ten behoeve daarvan hebben wij een kwaliteitsmanagementsysteem.
Bij de continue verbetering die wij nastreven wordt rekening gehouden met de wensen van de patiënt. De wensen van de patiënt worden o.a. geïnventariseerd aan de hand van individuele gesprekken, geregistreerde klachten en het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek.